Folkemusikksenteret_i_Buskerud_150

Folkemusikksenteret i Sigdal

Kompetansesenter for folkemusikk og dans. Tilbud som kurs, møter, overnatting og servering. Forlag for både skrift og lyd. Eige lydstudio, stort utval av norsk folkemusikk på CD, og eigen nettbutikk. www.folkemusikksenteret.no
Austnorsk folkemusikksenter_framsida

Austnorsk Folkemusikksenter

Kompetansesenter for folkemusikk på Austlandet. Samarbeidar med Østnorsk jazzsenter i Oslo og Delta Øst på Lillestrøm i Musikknettverk Østlandet (MØST).www.rytmisknettverk.no

Rff_logo2

Norsk senter for folkemusikk og dans (Rff-sentret)

Rff-sentret arbeider for auka kunnskap om og forståing for- , betra utøving og oppleving av- og for auka deltaking og interesse for norsk folkemusikk og dans, og dei skal også dokumentera og granska norsk folkemusikk og folkedans og formidla kunnskapen frå arbeidet.

www.rff-sentret.no

kultur-i-troms-logo

Folkemusikk Nord

Folkemusikk Nord er eit kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge. Målet er å bidra til å utvikle nye og eksisterande arrangørar, møtestader, artistar, bransje, og talent innan sjangeren.  Folkemusikik Nord sine heimesider

RYK copy

RYK - Rytmisk kompetansenettverk i Nord

Eit nettverk som arbeider med kompetanseheving og er serviceorgan for den rytmiske musikkbransjen i nord. RYK.no ønsker å gi deg en oversikt over den nordnorske musikkbransjen med spesielt fokus på arrangører, og nyttige turnétips om nordnorske forhold for artister på vei mot neste konsert. www.ryk.no

Sørflogo

SØRF - kompetansesenter for rytmisk musikk

SØRF er en interesseorganisasjon og et regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk der alle bosatt i Agder og Telemark kan bli medlem. www.sorf.no

MOST_Logo_sort

MØST (Musikknettverk Østlandet)

MØST (Musikknettverk Østlandet) er eit samarbeid mellom Austnorsk folkemusikksenter, musikkråda på austlandet og Østnorsk jazzsenter. Møst sitt føremål er å heve kompetansen innan sjangrane jazz, folkemusikk, pop/rock og verdensmusikk. Det vert arrangert kurs jamnleg for både musikarar og arrangørar. www.rytmisknettverk.no

MINK-logo

MINK - Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk

MINK skal arbeide med utvikling av kompetanse rundt støttefunksjonar og entreprenørskap i det rytmiske musikkfeltet. Være pådriver for utvikling og styrking av det rytmiske fagfeltet i Midt-Norge. Utveksle erfaring og kompetanse på tvers av sjangergrenser. Skape arenaer for samhandling og kompetanseoverføring.

www.minkmusikk.no

VRAK

Kompetansenettverk for Vestlandet. http://vestnorsk.jazzinorge.no/vrak/