Syvers Orkester.

TEVLING

Velkommen tilbake til åpen klasse under Landsfestivalen!

Under Landsfestivalen i sommer blir det gjenhør med åpen klasse. Styret i FolkOrg forklarer her hvorfor de valgte å gjeninnføre denne klassen og utdyper forskjellene mellom gruppespill og åpen klasse.

Cd-sal på Kappleiken på Åndalsnes i 2010

Lokallaga våre

Spelemannslaget Havella – 20 år

I serien "lokallaga våre" tar me no turen til Sunnmøre i Møre og Romsdal. ”Havella” er spelemannslaget som bygde reiret sitt i Herøy Kommune utan hjelp frå ein einaste ”spelemann”! Ei speletaus frå Tresfjord i Romsdal tok opptakta slik at folkemusikken slo rot i Herøy Musikkskule.
Mukampen på festival

Lokallaga våre

Heidal Spel- og dansarlag - spontant, morosamt og levande

I FolkOrg sin serie "lokallaga våre" tar vi denne gongen turen til Heidal Spel- og dansarlag. Laget har omlag 80 medlemmar, godt og vel tjue aktive spelemenn og enda litt fleire dansarar, resten utgjer «menigheita». Vi er opptekne av «grasrota» i organisasjonen vår og lokale tradisjonar. Vi ønskjer at både spel og dans skal vera morosamt og levande, seier Ingrid Løkken i Heidal Spel- og dansarlag.
CD-cover til Osterøy Spel- og Dansarlag si nye cd som sleppes søndag 20. mai

Lokallaga våre

Osterøy Spel- og Dansarlag – Eit plateaktuelt og særs aktivt lokallag

I FolkOrg sin serie om våre lokallag får de no møta Osterøy Spel – og dansarlag. Gruppa ”Fela Liv” frå det aktive vestlandslaget slepp cd-utgjevinga ”Fela Liv” sundag 20.mai på Logen i Bergen. Her har gamle hardingfeleslåttar fått nytt arrangement med stemmer for mellom anna piano og cembalo. Også samtidsmusikk for hardingfeler har fått plass med verket ”Huldresong” av Marcus Davidson.
Laget i 2012: Magnar Almberg, Rindal, Arnstein Brevik, Aure, Tor Erik Jenstad, Trondheim/Sunndal, Elisabet Røyset, Surnadal, Torgeir Bergfald, Aure, Helga Eikrem, Tingvoll, Lars Bratseth, Aure, Rolf Kristian Holte, Trondheim/Sunndal, Alexey Kurbanov, Aure, Hilde Bergfald, Aure, Jonny Reitan, Tingvoll, Helge Husby, Tingvoll, Silje Osnes, Tingvoll, Åsta Andreassen, Aure, Solveig Sandvik, Aure, Peder Hønsvik, Aure, Grethe Bjerkan, Kristiansund, Daniel Dyrnes, Aure.

Lokallaga våre

Nordmøre spelmannslag - ein 80-åring i full vigør!

FolkOrg har heile 150 lokale spel – og dansarlag. Me ynskjer framover å presentere lokallaga for å synleggjera aktiviteta deira. Dei legg ned ein enorm innsats i høve rekruttering og ivaretaking og formidling av folkemusikken – og dansen. Fyrste laget de skal verta kjende med er 80-års jubilanten Nordmøre spelmannslag.
Vidar Underset frå Landskappleiken i 2010.Foto: Eivind Kaasin

RAPPORT

Høyring av sluttrapport om framtidas Landskappleik og Landsfestival

Rapporten frå utvalet som har vurdert framtidig organisering av Landskappleik og Landsfestival vart lagt ut på høyring i oktober. Både lag og enkeltmedlemmer kan sende inn svar til høyringa. Høyringsfrist er 15. desember.
Fleire sommarkurs har fått tilskot. Foto: Frode Rolandsgard

Tilskotsordningar

Tildeling frå Komp

Den første tildelinga frå støtteordninga KOMP er no offentleg. Ordninga erstattar opplæringsbiten i den gamle Musikkverkstadordninga. Det har blitt løyva til saman kr. 434 000 til folkemusikkføremål.