etnisk_musikklubb_liten

Etnisk musikklubb - EMCD

EMCD sitt manifest: Lokal musikk er global musikk! Den immaterielle kulturarven skal skinne! Skape personlige album med dyktige utøvere! Skape musikalske farger, nyanser og skygger! Moderne og tidløs dokumentasjon av tradisjoner til folk og etnisk grupper i Norden!Frodige album med vekt på estetisk tiltalende design! Dokumentere kulturarven i tekst og bilder i på flere språk. Album som har sterke identiteter og historier. Gi vår immaterielle kulturarv til verden! Øke bevissthet om egne tradisjoner og erobre spilleflater i det offentlige rom! Eksportere album og artister til verden! www.emcd.no
talik-logo-liten400

ta:lik

Plateselskapet ta:lik vart stifta i 1999 og har gjeve ut om lag 80 plater med folkemusikk (2010) Målsetjinga er å få ut dei beste opptaka med tradisjonell folkemusikk for å auke kjennskapen til og bruken av musikken. Selskapet gjev ut både arkiv- og nyinnspelingar, og har også ei samarbeidsavtale med Nrk om å gje ut materiale frå NRK-arkivet. Musikken får du kjøpt på www.talik.musikkonline.no. Selskapet distribuerer platene gjennom Musikkoperatørene. www.talik.no
grappa_logo

Grappa Musikkforlag

Selskapet representerer norske utøvere av ypperste klasse, og har en katalog med nærmere 1000 cd-album innenfor alle genre musikk, hvorav flere hundre innenfor folke- og verdensmusikken. Mange av disse er utgitt på Heilo-etiketten som ble startet av Hallvard Kvåle i 1979. www.grappa.no
NOrilds - bakgrunnTopp2011 copy

Norilds

Norilds er både ein platebutikk for trekkspel, gammaldans og folkemusikk, samt plateselskapet Norild Records som har omlag 8-10 nye plateprosjekt i året. Heimesidene til Norilds.

Design: K�re Thomsen 55 31 23 30

NORCD

Plateselskapet NORCD har 115 utgjevingar (2012) med høgkvalitets norsk jazz- og folkemusikk i sin katalog, og har sidan starten i 1991 poengtert å vera plateselskapet som bryr seg meir om musikk enn om salstal. NORDCD (etablert i 1991) har markert seg som ein særeigen formidlar av nisjemusikk; jazz-, folk-, impor-, og verdensmusikk. NORDCD arbeidar for å skapa eit rom for norsk musikk som er annsleis enn det dei kommersielle aktørane driv i. NORDCD er fundert på ikkje-kommersiell tenking, er eit kulturpolitisk viktig plateselskap og ein betydeleg formidlar av norsk musik. www.nordcd.no

 

 

kvarts

Kvarts cd-produksjon

Kvarts cd-produksjon gjev ut norsk folkemusikk, med hovudvekt på ulike samspelformer innanfor den norske folkemusikktradisjonen. Samstundes ynskjer selskapet å gje ut soloproduksjonar som selskapet meiner fell naturleg inn under labelen. Til no har Kvarts cd-produksjon gjeve ut 15 cd-ar, og har eigen distribusjonsavtale med Musikkoperatørene. www.kvarts.no