Riksscenen

Ny nasjonal scene for folkemusikk og folkedans av alle slag; norsk, samisk og folkedans og folkemusikk frå andre delar av verda. Riksscenen held til i Schouskvartalet på Grünerløkka i Oslo, i lag med Popsenteret og øvingshotellet. www.riksscenen.no

OsloFOLK

OsloFOLK blir drevet av frivillig folkemusikkinteressert ungdom i alle aldre, som har som felles mål å gi best mulig folkemusikk til folket i hovedstaden. OsloFOLK har flytta rundtomkring i Oslo gjennom mange år, under flere navn, men nå er alle konsertene samla under paraplyen "Folk på Torsdag" og blir arrangert i samarbeid med Riksscenen i deres nye lokaler i Schouskvartalet. www.oslofolk.blogspot.com

Columbi EGG

Folkemusikklubben Columbi Egg i Bergen er et møtested for alle som er nysgjerrige på akustisk folkemusikk - både fra Norge og resten av kloden. Columbi Egg er landets mest aktive folkemusikkscene, og kjent for den tette kontakten mellom utøver og publikum, På utvalgte mandager møter inviterte musikere et lyttende og begeistret publikum i alle aldre. Her kan både verdensstjerner og dyktige amatører komme med uventede innslag og spontant samspill oppstå. www.folkemusikk.no/columbiegg

Folkemusikkscena på Rauland

Folkemusikkscena på Rauland, som ligg under nettverket Den Norske Folkemusikkscena, står bak 8 - 10 konsertar kvart år med eit samla tilskodartal på omlag 450. Då me starta opp, var det som eit samarbeid mellom Spelemannslaget Falkeriset, Rauland Folkeakademi og Institutt for Folkekultur ved Høgskulen i Telemark. Dei fleste konsertane er lagt til Årestoga på Raulandsakademiet. Folkemusikkscena i Rauland sine hjemmesider.

FolkJazz-scena i Førde

FolkJazz-scena både folkemusikk- og jazzgrupper, ca 6 gonger i året utanom sjølve Førdefestivalen. Dei fleste konsertane vert haldne i Restaurant Hugleik på Rica Sunnfjord Hotel. Dette er eit intimt og triveleg lokale, der publikum kjem tett på artistane. FolkJazz-scena på www.fordefestivalen.no

Valdres Scene

Austnorsk folkemusikksenter har etablert Valdres Scene som ei sjangerfri scene der alle musikalske uttrykk skal få sleppe til. Me satsar på kvalitet og variasjon, og konsertane blir arrangert i festsalen på Valdres folkemuseum, ein møteplass der kafeen er open og du kan svinge deg i dansen etter konserten. Heimesidene til Valdres Scene

Voss Folkemusikkscene

Voss folkemusikkscene er eit samarbeid mellom Voss Spelemannslag og Ole Bull Akademiet der ein ynskjer å presentere folkemusikk i ulike former. Alt frå enkeltutøvarar som solo fele/song til større grupper både norske og utanlandske. Scena har 2-3 konsertar i halvåret lagt til høvelege lokale. Heimesidene til Voss Folkemusikkscene

Folkemusikkscena i Hardanger

Hardanger folkemusikkscene har som hovudoppgåve å skipa til konsertar, anten på sjølvstendig basis eller i samarbeid med andre. Musikarane på desse konsertane er både laget sine medlemar og andre folkemusikarar frå inn- og utland som ynskjer å ha konsert i Hardanger. Konsertane under Hardanger folkemusikkscene vert arrangert på ulike stader slik at alle skal få eit tilbod om noko i sitt nærmiljø. Folkemusikkscena i Hardanger sine heimesider

Kalottspel

Kalottspel er en folkemusikk og folkedansfestival som arrangeres i Målselv i august hvert år. For å få litt jevnere tilgang på gode konsertopplevelser, arrangerer vi også konserter mellom hver festival. www.kalottspel.no

Nordsjøfestivalen

Nordsjøfestivalen i Farsund er en internasjonal musikkfestival som retter fokus mot tradisjonsmusikken som finnes i landene rundt Nordsjøen, dens utveksling og utvikling. Festivalen arrangerar også konsertar med folkemusikk gjennom heile året. Heimesidene til Nordsjøfestivalen

Folk i Nord-Trøndelag (FiNT)

Folk i Nord-Trøndelag (FiNT) er en folkemusikkscene med hovedsete i Steinkjer. Det arrangeres ca. en konsert i måneden, ofte på kulturpuben Vårt Hjem eller på Dampsaga kulturhus i Steinkjer. FiNT presenterer stolt våre musikere fra distriktet, men også folkemusikk av høy kvalitet fra andre steder i landet og fra utlandet. FiNT eies av Stiftinga Hilmar Alexandersen og presenteres av Hilmarfestivalen. Ta kontakt med Ina Cyrus på e-post: ina(alfa)hilmarfestivalen.no for spørsmål, eller se facebooksida Folk i Nord-Trøndelag for mer informasjon. www.hilmarfestivalen.no

Rudi Gard / Låvende saker

Rudi Gard ligg i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, og her vert det arrangert konsertar, revy og teater, i tillegg til eigenproduserte stuntarrangement som Rundballrock, Gardmillom, Karstykkjymesterskap, KVARTSfestival og humorviku Rudi Radi Rei. Heimesidene til Rudi Gard

Havresekken

Havresekken er ei sjangerfri konsertforening som held til i Oslo. Dei har som mål å gje deg artistar du ikkje veit du likar, songar du ikkje har høyrd, på stader du ikkje visste du kom til å trivast. Dei arrangerar også den sjangerfire festivalen Bøgrend Autofest. Heimesidene til Havresekken

BøRS – Bø Rytmisk Scene

BøRS ble startet i 2005 og er en sammenslutning av Telemarkfestivalen, Bø Jazzklubb og Kroa i Bø. Arrangørfellesskapet samarbeider om 5-10 konserter i året. I tillegg har alle medlemsorganisasjonene egne konserter på helårsbasis. Bø Jazzklubb ble stiftet i 1988, Telemarkfestivalen i 1990 og Kroa i Bø i 1971.
www.telemarkfestivalen.no
  /  www.bojazzklubb.net   /   www.kroaibo.no


Lillehammer folkemusikkscene

Lillehammer folkemusikkscene arrangerer konserter i lokalene til tradisjonsrike Lillehammer Bryggeri. Vi ønsker å formidle gode konserter, dansekvelder, kurs og samspillkvelder for både norsk og internasjonal folkemusikk. Folkemusikkpubene består av konsert, allsang og åpen scene. Lillehammer Folkemusikkscene på Facebook

Trad.session - Fredrikstad

trad.session er navnet på et folkemusikkforum i Fredrikstad som arrangerer månedlige folkemusikkonserter med tilhørende "sessions". Trad Session på Facebook

Osterøy Folkemusikkarena

Osterøy Spel- og Dansarlag og Osterøy museum samarbeider om å presentere folkemusikk på Osterøy Musem. Heimesidene til Osterøy Museum

Vestfolk

Vestfolk er et lag som som satser på god, akustisk musikk som møteplass! I september 2010 starta de opp med musikkfestivalen VESTFOLK 2010. Vestfolk arrangerer konserter med kjente og ukjente folkemusikere som representerer alle tradisjoner. Hjemmesidene til Vestfolk

Folkemusikkpuben i Trondheim

Hovudregelen er den tredje måndagen i månaden i 2. etg. på Carl Johan i Trondheim, dørene opnar kl 1900. Open scene med buskspel og dans. Heimesidene til Folkemusikkpuben i Trondheim

Ivaregga SKA

Arrangerer konsertar med folkemusikk på Ivaregga i Tolga. Heimesidene til Ivaregga SKA

Folkemusikkscena på Røros

Folkemusikkscena Røros har sine konserter på Kaffestuggu som er kulturkaffe nr1 på Røros. Scena driftes av: Brekken Spell og Danselag, Røros Folkedanslag og Glåmos Spellmannslag. Vi har som målsetting å arrangere en konsert hver måned og det skjer på fredagskvelder. Her får du høre folkemusikk i forskjellige konstelasjoner fra artister som er på turne eller fra lokale spellemenn. Det kan skje at arrangementene blir lagt til andre steder, men da vil dette bli opplyst.

Rikskonsertane

Rikskonsertene er landets største formidlar av levande musikk. Konsertane er produserte internt eller eksternt i samarbeid med utøvarar og aktørar innan norsk og internasjonalt musikkliv.