LANDSKAPPLEIKEN

Flest kappleikssigrar

Sjå kven som har vunne flest sigrar på Landskappleiken. Førebels er det kun Spel hardingfele, spel fele og vokal som er på lista. Fleire klasser kjem etter kvart.
 

Foto: Eivind Kaasin

Kongepokalvinnarar frå 1980

Sidan 1980 har det vorte delt ut Kongepokal i ulike klasser på Landskappleiken.

Foto: Knut Utler

Kappleiksresultat

Her finn du linkar til kappleiksresultat. Resultata ligg ute som word-filer og pdf-filer Kappleiksarrangørar kan sende inn resultat til info@folkemusikk.no

Foto | Eivind Kaasin

Vinnarar på Landskappleiken sidan 1896

Her finn du ei liste over vinnarar av Landskappleikar frå i dag tilbake til 1896. Lista er førebels noko ufullstendig i klassene laus og open klasse.