Lea_de_Tverrsnitt_Foto_Randi_Rust_KUTT

Bygda dansar

Prosjektet Bygda dansar skal sikre rekruttering og nyskaping for folkedansen gjennom å gjennomføre prosjekt i alle landets fylker. Prosjektet blir drifta av Norsk senter for folkemusikk og folkedans. www.bygdadansar.no
Nordic Dance 2012.

Nordic Dance

Nordic Dance er eit nordisk talentprosjekt for ungdom mellom 18 og 26 år som dansar folkedans eller speler folkemusikk. Fire folkedanstalent og fire folkemusikktalent frå Danmark, Sverige, Finland og Noreg.