Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjonar

Musikernes fellesorganisasjon

Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger. Tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). www.musikerorg.no

Norsk Folkemusikklag (NFL)

Norsk Folkemusikklag (NFL) har som hovudmål å inspirere til forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk. NFL arrangerer fagseminar og gir ut ein årleg skriftserie. ww...

Norsk Langeleikforum

Norsk langeleikforum har som mål å vera ein møtestad for utøvarar, instrumentbyggjarar og andre med interesse for langeleiken. Norsk langeleikforum skipar til samlingar, seminar, konsertar og drivoppl...

Noregs Ungdomslag

Noregs Ungdomslag er ein brei kulturorganisasjon med over 16 000 medlemmer i 450 lag i heile Noreg. Laget driv kulturaktivitetar som folkedans, teater, bunad og barne- og ungdomsarbeid. www.ungdomsla...

Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet er ei samanslutning av alle aktørane på folkemusikkfeltet. Dei delar ut pengar til folkemusikkføremål og arbeider for å fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar. ...

Norsk Munnharpeforum

Laget har som mål å utvikle interessa og å drive opplæring på munnharpe, vidare å formidle kunnskap om munnharpe­tradisjonane våre, korleis instrumenta blir laga og kva for musikk som fins. www.munnha...

Norsk Lur- og Bukkehornlag

Laget har som formål å samle utøvere, tilvirkere og sympatisører for å fremme utøvelsen av, samt utbre kjennskap til de tradisjonsrike folkelige blåseinstrumenter lur og bukkehorn. www.lurogbukkehorn....

Norsk Kvedarforum

Norsk Kvedarforum, (Nkf), er ein utøvarorganisasjon som finn møteplassar for kvedarar. Hovudsatsinga i Nkf er å skipa til årlege kvedarseminar med ulikt fagleg fokus på ulike stader i landet. www.kve...

FolkOrg

FolkOrg er landets største folkemusikk- og danseorganisasjon med 5000 medlemmer og har om lag 150 lokal- og fylkeslag over heile landet. FolkOrg driv mange store tiltak, arrangement og festivalar, og...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk