FolkOrg har ei eiga, god, forsikringsavtale med If Skadeforsikring. Innanfor denne avtalen kan medlemmene forsikre instrument og bunader, og avtalen inkluderer også ei ulykkesforsikring.

Forsikringsavtalen gjeld alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom organisasjonen. Også lag / foreningar tilslutta Folkrg kan teikne forsikring. Ønskjer du å teikne forsikring eller vil ha meir infomasjon om avtalen, ta kontakt med administrasjonen i FolkOrg, tlf: 22 00 56 22.