Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

VRAK

Kompetansenettverk for Vestlandet. http://vestnorsk.jazzinorge.no/vrak/

MINK - Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk

MINK skal arbeide med utvikling av kompetanse rundt støttefunksjonar og entreprenørskap i det rytmiske musikkfeltet. Være pådriver for utvikling og styrking av det rytmiske fagfeltet i Midt-Norge. Utv...

RYK - Rytmisk kompetansenettverk i Nord

Eit nettverk som arbeider med kompetanseheving og er serviceorgan for den rytmiske musikkbransjen i nord. RYK.no ønsker å gi deg en oversikt over den nordnorske musikkbransjen med spesielt fokus på ar...

SØRF - kompetansesenter for rytmisk musikk

SØRF er en interesseorganisasjon og et regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk der alle bosatt i Agder og Telemark kan bli medlem. www.sorf.no

Folkemusikk Nord

Folkemusikk Nord er eit kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge. Målet er å bidra til å utvikle nye og eksisterande arrangørar, møtestader, artistar, bransje, og talent innan sjange...

MØST (Musikknettverk Østlandet)

MØST (Musikknettverk Østlandet) er eit samarbeid mellom Austnorsk folkemusikksenter, musikkråda på austlandet og Østnorsk jazzsenter. Møst sitt føremål er å heve kompetansen innan sjangrane jazz, folk...

Austnorsk Folkemusikksenter

Kompetansesenter for folkemusikk på Austlandet. Samarbeidar med Østnorsk jazzsenter i Oslo og Delta Øst på Lillestrøm i Musikknettverk Østlandet (MØST).www.rytmisknettverk.no

Norsk senter for folkemusikk og dans (Rff-sentret)

Rff-sentret arbeider for auka kunnskap om og forståing for- , betra utøving og oppleving av- og for auka deltaking og interesse for norsk folkemusikk og dans, og dei skal også dokumentera og granska n...

Folkemusikksenteret i Sigdal

Kompetansesenter for folkemusikk og dans. Tilbud som kurs, møter, overnatting og servering. Forlag for både skrift og lyd. Eige lydstudio, stort utval av norsk folkemusikk på CD, og eigen nettbutikk. ...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk