Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hilmarprisen

Hilmarprisen vert delt ut til minne om spelemannen Hilmar Alexandersen frå Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Prisen vert delt ut kvart år på Hilmarfestivalen, og prisvinnaren får eit diplom og 10.000 ...

RFF-prisen

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) har sidan 1993 delt ut ein årleg pris, Rff-prisen, til ein person som har gjort ein ekstraordinær innsats på områda folkemusikk og/eller folkedans. Prisen blir...

Egil Storbekkens Musikkpris

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken fra Tolga og skal fremme interessen for og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk ...

Folkelarmprisen

Under Folkelarm blir Folkelarmprisene / Norwegian Folk Music Awards delt ut. Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet...

Øivind Berghs minnepris

Prisen går til unge lovande fiolinistar, helst med bakgrunn i folkemusikken. Det er styret i FolkOrg, Peer Gynt AS og etterkomarane etter Øivind Bergh som avgjer kven som får prisen på 25 000 kroner. ...

Torkjell Haugeruds Minnefond

Fondet deler ut Torkjell Haugrud-prisen, som er ei medalje i gull som gjevast til personar som har gjort eit serdeles fortenstfullt arbeid for norsk folkemusikk, anten som utøvar eller på anna sett. D...

INTRO-folk

INTRO-folk - årets unge folkemusikarar er eit lanseringsprogram for unge, lovande folkemusikarar, der det overordna målet er å styrkje norsk og samisk folkemusikk. Lanseringsprogrammet er eit samarbei...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk