Feite_forside_2010
c Norsk Rockforbund

Feite forestillinger

Feite Forestillinger er Norsk Rockforbund si lærebok for konsertarrangørar. I august 2007 kom 6. utgåve, med fleire oppdateringar og ein del nytt stoff, mellom anna meir om økonomi, promotering, søknadsskriving og teknikk. Denne boka er også svært relevant for arrangørar innan folkemusikk. Du kan lese meir og bestille boka på Norsk Rockforbund sine sider.

BESTILL BOKA HER:  www.norskrockforbund.no

 

 

Kunsten_aa_vera_seg_sjoelv

Kunsten å vera seg sjølv

Kunsten å være seg selv er en identitetshåndbok for konsertarrangører. Boka har fokus på konkrete ideer, tanker og strategier rundt det å utnytte sin egen unike identitet til å forsterke totalopplevelsen av et kulturarrangement. Boken peker på flere type gevinster som en tydelig stolt og kreativ identitetshåndtering kan gi både publikum, samarbeidspartnere og arrangører.

SE NETTVERSJON AV BOKA HER:  www.identitetshandboka.no