Under Landskappleiken frå 2010 - 2014 skal det delast ut ein hovudpris på kr 50.000 til ein deltakar under 25 år uansett klasse innan musikk. I tillegg til hovedprisen på 50 000,- vert det også delt ut 10.000 kroner i premie til vinnarane, dersom domarane meiner dei gjer det særskilt godt eller syner spesielle talent. For musikarar og kvedarar er det Fure-stiftinga som gjev prisane. FolkOrg set sjølv opp premiar på same vilkår for C-klassane i dans.

Vinnarar

2011

MUSIKKPRISAR (Furestiftinga)

Fureprisen: Bjørn Kåre Odde (fele)

Solveig Brekke Hauknes (spel hardingfele C)
Lars Fivelstad Smaaberg (vokal C)
Rasmus  Kjorstad (fele C)
Ole  Nilssen (durspel junior).


2010


MUSIKKPRISAR (Furestiftinga)

Fureprisen: Ingebjørg Harman Bratland (vokal)

Marie Tveiten frå Seljord (hardingfele kl. C)
Sjur Borge frå Gol (durspel)
Hans P. Kjorstad  frå Harpefoss (fele kl. C)
 
DANSEPRISAR (FolkOrg)

Ingrid Marie Hanem & Jens Erik B. Hanem (Dans fele  kl. C)
Sina Myhr & Eirik Fuglesteg Luksengard (Dans hardingfele kl. C)
Helga Myhr & Øystein Bråten (Dans hardingfele kl. C)
Eirik Fuglesteg Luksengard (Laus kl. C)
 

Om Fureprisen

Furestiftinga står bak premiane til musikk, og Fure-prisen på 50 000,-. Furestiftinga er oppretta etter ynskje frå den framståande forretningsmannen Knut Fure og kona. Avkastninga frå fondet skal gå til støtte for klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk.