Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TONO-stipend

TONO deler kvart år ut stipend til sine medlemer. Alle opphavsmenn/kvinner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år, kan søke om TONOs stipend. Søkarane skal normalt ha hatt ei gjennoms...

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond er eit nordisk samarbeidsorgan, som har som oppgåve å støtte kultursamarbeid mellom dei nordiske landa. Nordisk Kulturfond deler årleg ut omkring 25 millionar danske kroner til kult...

Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet for folkemusikk og folkedans har fire tilskuddsordninger Tiltaksmidler Her kan du søke om midler til feltarbeid, faglig bearbeidelse av innsamlet materiale, utgivelse av bøker, fonogram og ...

STIKK

Er du artist, ensemble eller band og skal spele på ein offentleg konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerar to ordningar, ein for reiser til industriland og ein f...

Fond for lyd og bilde

Her kan du søke om tilskot til mellom anna konsertar, turné, innspeling, tekstproduksjon. Fond for lyd og bilde har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september.

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekt der profesjonelle, utøvande kunstnarar deltek, og til innspelingar som vert gjort i Noreg. I båe høve må utøvarane bo og i all hovudsak ha si verkse...

Norsk Kulturråd

Tilskot til musikkensemble (ensemblestøtte) Stønad til musikkensembler har som føremål å styrke musikkensembla og gje dei gode rammer for å skape og formidle musikkproduksjonar på høgt nivå, samt sty...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk