Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
NFSlogo1

Norsk folkemusikksamling

Nfs er del av Institutt for musikkvit. ved UiO. Samlingen har dokumentasjon av norsk folkemusikk som hovedoppgave og er primært et lydarkiv med titusener av opptak samlet gjennom feltarbeid.

www.folkemusikk.uio.no

Rff_logo2

Norsk senter for folkemusikk og dans (Rff-sentret)

Rff-sentret arbeider for auka kunnskap om og forståing for- , betra utøving og oppleving av- og for auka deltaking og interesse for norsk folkemusikk og dans, og dei skal også dokumentera og granska norsk folkemusikk og folkedans og formidla kunnskapen frå arbeidet.

www.rff-sentret.no

abs

Arne Bjørndals samling

ABS er folkemusikksamlinga ved Universitetet i Bergen. Samlinga har fått navn etter spelemannen, songaren og innsamlaren Arne Bjørndal frå Nordhordland (1882-1965). Formålet med samlinga er innsamling, arkivering / bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt.

ABS sine heimesider 

visearkiv

Norsk visearkiv

Norsk visearkiv er arkiv, service- og forskningsinstitusjon. Samlingen består av eldre folkeviser, litterære sanger, gamle slagere og revyviser, låttekster og vår samtids viser på plater, i bøker, skillingstrykk og manuskripter. Dessuten et godt utvalg forskningslitteratur.

www.visearkivet.no

Sogn og fjordane - Sidestilt farge

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Musikkavdelinga ved Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av musikk- og dansetradisjonar frå Sogn og Fjordane. Samlinga er eit viktig bidrag til overleveringa av dette kulturuttrykket i fylket.

www.fylkesarkiv.no/musikk

Nettverk for norske folkemusikkarkiv

Nettverk for norske folkemusikkarkiv er ein nettverksorganisjon for folkemusikk- og folkedansarkiva i Noreg, organisert med ei styringsgruppe og med Rff-senteret som sekretariat. 

www.folkemusikkarkivet.net

UiTø

Nordnorsk folkemusikksamling

Samlinga har ansvar for arbeid med tradisjonsmusikk i Nord-Norge, både norsk-, samisk- og finskspråklig tradisjon. Samlinga er et senter for musikketnologisk forskning med tilknytning til landsdelen. Det arbeides med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling. Det er også det norsk hovedarkivet for samisk tradisjonsmusikk.

Nordnorsk folkemusikksamling

hardanger_folkemusikkarkiv

Hardanger folkemusikkarkiv

Hardanger folkemusikksamling er eit regionalt arkiv for folkemusikk i Hardanger. HFS samlar inn og tek vare på folkemusikk og folkedanstradisjonen i Hardanger, og formidlar kunnskap om denne tradisjonen til utøvarar og eit større publikum.

Hardanger folkemusikkarkiv

Folkemusikkarkivet for Valdres

Valdres Folkemusikkarkiv er det eldste regionalarkivet for folkemusikk i Noreg. På folkemusikkarkivet finn du intervju, musikk- og danseopptak med felespelarar, langeleikspelarar, songarar og dansarar, frå 1940-talet og fram til i dag. Folkemusikkarkivet inneheld cirka 9000 enkeltspor med song og musikk.

Valdres folkemusikkarkiv

Tradisjonsmusikkarkivet for Vest-Oppland

Tradisjonsmusikkarkivet for Vest-Oppland

www.opa.no/eiktunet/

Norddalsarkivet, Vågå

Folkemusikkarkiv for Norddalen i Gudbrandsdalen. http://www.opa.no/vaagaa/
buskerudknapp

Folkemusikkarkivet for Buskerud

Folkemusikkarkivet har ca. 17000 registrerte lydopptak, og et stort innsamlet materiale er under registrering. I tillegg er det et omfattende arkiv med bilder, film, avisartikler, noter og gjenstander - og et bibliotek på nær 500 titler av bøker/tidsskrift relatert til folkekultur. www.folkemusikksenteret.no

Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag

Samling med over 150 timer musikk og mye notemateriale lokalisert til HiNT avd. Røstad i Levanger kommune. Kontaktperson: Einar Olav Larsen, einar.olav@c2i.net

rørosmuseet

Folkemusikkarkivet for Rørosområdet

Organisasjonens formål er å arbeide for bevaring og formidling av folkemusikk- og folkedanstradisjon i Røros-området. Folkemusikkarkivets samlinger som består av lydopptak og skriftlig materiale, oppbevares på Rørosmuseet. Både organisasjoner/institusjoner og enkeltpersoner kan tegne medlemskap. Rørosmuseet
moreknapp

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal

Arkivet samlar lydopptak av nolevande og tidlegare utøvarar av folkemusikk, skaffar til veges noteoppskrifter, biletmateriale, munnleg og skriftleg tradisjon og faglitteratur om folkemusikken i Møre og Romsdal. www.folkemusikkarkiv.no

agderknapp

Agder Folkemusikkarkiv

Agder Folkemusikkarkiv vert drive som ein felles fylkeskommunal institusjon for båe Agderfylka, og har m a som mål å sikre at eldre og nyare folkemusikk og folkedans i Agder vert teke vare på for framtida. www.agderfolk.no
ryfylke

Folkemusikkarkivet for Rogaland

Arkivet skal ta vare på og vidareformidle folkemusikk- og folkedanstradisjonane i fylket, og vere eit fagleg kompetansesenter. Arkivet har opptak med utøvarar frå dei fleste kommunane i Rogaland. www.ryfylkemuseet.no

Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdal

Arkivet har som mål å samle inn og ta vare på tradisjonsmusikk. Her finst ei svært omfattande samling av noter, lydopptak, intervju, biletstoff, bøker og artiklar. Materialet kan kopierast etter bestemte reglar. E-post: erik.bjorke@gudbrandsdalsmusea.no

telemarkknapp

Folkemusikkarkivet i Telemark

Arkiv med lydinnspelingar, video, skriftleg materiale m.m. Informasjon om utøvarar og musikktradisjonar frå langt attende og fram til i dag. Arkivet er ope for alle brukarar. Besøk bør avtalast på førehand. www.folkemusikkarkivet.net
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk