Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veslemøy Fjerdingstad

Salen var av silkety

salen var av silkety

Veslemøy Fjerdingstad er aktuell med en ny CD med rim, regler, småstubber og stev som hun bruker ved kurs for nybakte foreldre sammen med barna deres, og for musikkleik-grupper og på folkemusikk-verksteder i skolen. Mye er a capella, mens noe er arrangert.
Instrumenter som blir brukt på utgivelsen er hardingfele, munnharpe, slåttetromme, perkusjon, bukkehorn, trekkspill og kraviklyre. I tillegg er det vokalkomp. Noen av reglene følges av fottramp, elelr slåttetromme for å illustrere hvordan de har blitt brukt.
I tillegg inneholder CD-en materiale beregnet på litt større barn. Det har i over 10 år vært gjennomført folkemusikkverksteder på skoler og i barnehager i distriktet organisert og gjennomført av Fjerdingstad sammen med andre folkemusikere. Mye av materialet på CD-en blir brukt i sangdelen på disse folkemusikkverkstedene. Fjerdingstads hovedkilde er moren Åsta Fjerdingstad, som var et oppkomme når det gjaldt tradisjonsstoff. Hun hadde plukka opp stoffet fra Sogn, hvor familien hennes kom fra, i tillegg til det hun tilegna seg på Eiker, hvor hun vokste opp, og seinere på Kongsberg. Dette repertoaret vil Fjerdingstad nå gi videre til nye generasjoner. I tillegg til dette stoffet inneholder CD-en stoff lært fra både arkiv og tradisjonsbærere, hovedsakelig fra distriktet. En god del av tradisjonsstoffet som tidligere blei gitt videre gjennom muntlig overlevering er nå i ferd med å gå i ”glemmeboka”. Erfaringsvis kan få unge foreldre ”På fanget – leiker”, rim, regler, bånsuller og småstubber beregnet på små barn. På Kongsberg er det en enorm oppslutning om småbarnkursa i Kongsberg kulturskoles regi.

Ruth Wilhelmine Meyer og Eva Tovsrud Knutsen sier om utgivelsen:
I en hel kvinnealder har Veslemøy jobbet med musikk for og med barn. Hun har fra sin barndom hatt mange kilder å øse av. I dag er hun selv blant de viktigste kildene til barnetradisjon. «Salen var av silkety» representerer et lite utvalg av repertoaret Veslemøy har å øse av. Noe er kjent, noe er litt kjent, noe trodde vi at vi hadde glemt, men blir minnet på, noe er ukjent og pirrer vår nysgjerrighet, noe er fra bygd, noe fra by, noe er rart, noe er vanlig.
Slik blir denne CD-utgivelsen et dokument over vår felles hukommelse. Veslemøy er en utøver og musikkformidler som er full av kjærlighet til stoffet hun formidler og tar barn på alvor. Dette merkes. Barnetradisjonssoff er kanskje det feltet hvor improvisasjon og skaperglede har blitt best ivaretatt. Dette har oppstått gjennom en levende kommunikasjon mellom barn og voksen, og barna seg imellom. Noe som ikke minst variasjoner over samme tema viser. Mellom riderankesangene og bånsullene som rammer inn CD-en er det sangleiker, regler og småstubber med og uten tonefølge fra ulike instrumenter. «Salen var av silkety» en er blitt et konglomerat, en rik kilde som man kan vende tilbake til igjen og igjen og finne nye diamanter. Hver av sangene er et lite univers. Ruth Wilhelmine Meyer – rådgiver

Denne CD-en bør alle som jobber med barn kjøpe! Her dokumenteres godbiter fra Veslemøys store og omfattende repertoar. Rim, regler, stev og småstubber - mange minnes vi med glede fra vår egen barndom. Dette er stoff som vil forsvinne ut av tiden hvis ingen holder det levende. Denne samlingen bidrar til å føre det videre til nye generasjoner. Barnehager og skoler, foreldre og besteforeldre, onkler og tanter: Løp og kjøp! -Det er tidligere sagt om Veslemøy: - stø og sikker som Jonsknuten. Det samme kan en si om Veslemøys utvalg av rim, regler og sanger og formidling av disse. Solid! Respekt for tradisjonen. Formidlingsglede. Vi får lyst til å synge med! Og nettopp dette er Veslemøys viktigste motiv. Hun vil dele sin kunnskap, og hun vil aktivisere. Hun vil vise at unger er lydhøre og lar seg engasjere, selv i en presset mediehverdag. Fine innslag med hardingfele, bukkehorn, lyre, munnharpe, slåttetromme, baryton og trekkspill gir liv og stemning til sangene. Eva Tovsrud Knutsen, leder i Kongsberg Musikkråd

Gjesteartister:
• Eilif Gundersen (bukkehorn)
• Anne Svånaug Haugan (hardingfele og kraviklyre).
• Elfi Sverdrup (vokal)
• Rune Martinsen (munnharpe, slåttetromme og perkusjon) • Tom Karlsrud (trekkspill) • Bjørn Bogetvedt (baryton)

| E-mail this | Print this |
Language Norsk - Norwegian