VELKOMMEN TIL BLADET FOLKEMUSIKK

Her finn du siste nytt om bladet, og praktisk info om annonsering og fristar m.m.

 

 

Forside_01/2014

Bladet folkemusikk 01/2014

Vinterutgåva av bladet Folkemusikk er nå på marknaden!

Bladet Folkemusikk er no på marknaden. I det nye nummeret kan du mellom anna lese portrettintervju med Leif Rygg, reportasje frå dansebygda Naustdal, sak om folkemusikkarkiva og mykje meir! Dette vert fyrste utgåva til den nye redaktøren, Bjørn Sletten.