Here is the repertoire on the CD:

1. Kari og Ola
Mel: trad/Sudan Dudan
Tekst: Anders Røine
Arr: Sudan Dudan

This folk song is inspired by an archive recording of Torgeir Magistad from Vestre Slidre. The song has been used a great deal throughout the country and is also called Valdresvisa.

Kari og Ola statt upp no
Tend i ljøs gakk i skog
Kyre ha børe svartan kælv
Kyre ho ligg i myre

Bjødn kyr, ulv og får
Alle mot myre går
Følk i hus følk i haug
Alle kring myre står
Kyre ho ligg i myre

2. Nils Pøse
Mel: trad
Tekst: trad/Marit Karlberg
Arr: Sudan Dudan

This is the folk song about Per Spelemann, an old comic ballad from the Middle Ages. The melody and the three last lines of text are built on a transcription of Knud O. Rogne made in Øystre Slidre by L. M. Lindeman in 1865.

Nils Pøse han gikk se te futens gård, futen uttafør dør’n står:
”Har du no fått de fele før fe so ska du spela på fela før me”

So baud dei på øl og brennevin, då tok’n bøgin og fela tå skrin.
Han spelte på fela og fiolen klang, alle i stogo dei dansa og sprang.
Nils Pøse han spelte og fela ho let, so gutadn dansa o jentudn gret.
Herre og bære me arme mann fiolin fiolin fela mi.

”No har e spelt på fela før de, no lyt du lette på pungen før me”
Men futen drog ut sitt rustute spjut og jaga’n Nils Pøse tå gar’n ut.

Futen va ølm og noko te kar, Nils Pøse han sprang frå futens gard.
Nils han sprang søover ein bekk, der tafte’n burt både fela og sekk.
Og fela ho rann han Nils Pøse han sprang, men fela kom før åt føsse før han.
Og herre og bære me arme mann fiolin fiolin fela mi

3. Hemmelig luke
Mel: trad/Anders Røine
Tekst: Anders Røine
Arr: Sudan Dudan
An archive recording of Ola Oldre Hamre from Vang in Valdres inspired this folk song. The original text was a bitter-humourous recounting of the narrator’s love live.

Uttafor døra
Og uttafor gjerdet
Langt inne i storskogens
mørkeste gap
Der inn` mellom trærne
Der finnes det en lysning
Ei glenne i skogen
Har meg blitt fortalt
Den er som et fyrtårn
I stormende hav
Kommer du dit vil du
Aldri derfra

Det blåser en vind
gjennom skogen i aften
en svalen jeg lar meg
forføre av den
den river meg løs
fra mitt innerste lukke
og løfter meg høyt
i mot himmelen
Og når jeg ser lysningen
skjønner jeg at
det er derfra det blåser
hver dag og hver natt

Den er som et fyrtårn
I stormende hav
Kommer du dit vil du
Aldri derfra

4. Ho Guro
Mel: Trad
Tekst: Trad
Arr: Sudan Dudan

Many people like to sing about women such as this. Our version is inspired by Stian Roland, Anna Fuglesteg, and Andris Eivindson Vang.

Kjenne du ho Guro den lystige kvinne
Ho kunna baka, veva o spinne
Frisk som ein kar ho sannele tølde
Ho va i færasvege o kjørde
Ho va inkji bangi før stande på meja
Ho kunna sæla merre si eja
Ho kunna so lett på skjio o renne
Rett so dei kara so inkji æ seine
Flink som ein kar ho va unde stakken
ho kunna kjøyre lasse i bakkin
kunna gjera hestsko o slea so nye
Ho kunna klyppe si trøye tå tye

Ho Guro ho spelte o prilla på fløyte
Den so trø dansen skulde se nøyte
Difør so fekk ho njota o ringa
Dei sto so tett og heft uti bringa
Gølvet det va gjort tå grøn å tå foro
Då kan du tru dei snudde ho Guro
Sia so stulla ho Guro ileine

5. En fattig mann
Mel: Trad/Sudan Dudan
Tekst: Trad/Sudan Dudan
Arr: Sudan Dudan

Alf Prøysen sang this folk song about the wandering poor man. In Valdres, we found the song on a recording of Torgeir Magistad. He sang the first verse so sincerely, and with such intensity, that we had to continue composing.

En fattig mann som var i nød,
som ingen ville understøtte.
Han tok sitt siste stykke brød,
gikk fra sin usle lille hytte.

Så tok han på sin vandring ut,
sin nabobygd han ville gjeste.
Han gikk fra nød og sorg og sut,
fra ene bygda til den neste.

Han viste ei hvor han skull gå
før mellom nakne fjell han står.

I frost og kulde der han går,
og spora hans ei lenger viste.
Så hardt og vondt hans hjerte slår,
skal denne timen bli hans siste?

Da utpå berget får han se
en port på gullbeslagne hengsler.
10 alen høy og 4 bred,
hva finns der inne bak de stengsler?

Han viste ei hvor han skull gå
før mellom nakne fjell han står.
6. Svein Svane
Mel: Trad
Tekst: Trad
Arr: Sudan Dudan

Svein Svane is one of the most well-known wayfarers in folk song. He asks questions and receives answers – from death, in our song. The melody is built on transcriptions of Kirsti O. Haugen and Rangdi Moen. It was Erik Eggen who met these women in Valdres in 1931.

Svein svane han vandra all verde umkring
der møtte det hono ein liten vandringsmand
høyr du min liten vandrar ko e vil seia de
e har no eit spørsmål so e vil spørja de

Ko æ rundare ell rundaste hjul
ko æ vakrast utå alle kreatur
ko æ kvitar ell svanin
o ko ropa høgar ell tranin

Sole æ rundare ell rundaste hjul
Engladn æ vakrast utå alle kreatur
Månin æ kvitar ell svanin
Å tora ropa høgar ell tranin

Svein Svane og døden dei møttes der to
Svein Svane han døydde, men kvile no i ro
O sjele hass vandra mot norda
O kroppen dekkast ska av jorda

7. Kråka
Mel: Trad
Tekst: Trad
Arr: Sudan Dudan

Kråkevisa in one of it’s 1000 versions, here after Marit E. Raabøl and Knud O. Rogne from Øystre Slidre. L. M. Lindeman came to Øystre Slidre in 1865.

Lars han vilde åt skoge gå
Tralala lia
Der fekk’n sjå den kråka grå
Tralala lia tralala lia

Lars han tenkte med sjølve se
Ska tru den kråka vil drepa me

Lars han spende sin bøge før nje
so skaut'n kråka so ho datt ne

Kråka ho datt ni’ n djupe dal
Ja då kan du tru det vart fælt te smal

So spende dei fere dei føladn tre
Dei rikka ’kji kråka i nokort le

So spende dei fere dei føladn tølv
Då køyrde dei kråka so jorde skølv

So flo dei kråka o lemma ho sund
Ho vog myljo seksta o tjue pund

Tå kråkun vart det ein fæle rett
Femta fanta dei åto se mett

Å vil du no veta kem kråka flo
Det va gamle Kari o’n vesle Jon

8. Lønnlig sorg
Mel: Trad/Marit Karlberg
Tekst: Trad
Arr: Sudan Dudan

A well-known, beloved, and tragic song, here after Ragnhild Rolandsgard, a great source of folk song from Øystre Slidre.

Jeg fikk en lønnlig sorg i mine ungdomsdage
Som aldri ende får før døden den borttager
Jeg aldri annet kan så lenge jeg er til
Hjelp meg kjære du gjør med meg hva du vil

I mine barndomsdager jeg skjenket blev to skåler
Den ene drakk jeg ut den blandet jeg med tårer
Den andre står til skjenk for mig o akk o ve
Jeg drikker daglig den med stor bedrøvelse

Jeg ønsker deg min venn så mange gode netter
Som linden den har løv som hasselen har nøtter
Som fisken uti sund som fuglen uti lund
Som stjerner uten tal i himlens frydesal

9. Gullkalven
Mel: Trad
Tekst: Sudan Dudan
Arr: Sudan Dudan

Ingvar Hegge from Øystre Slidre made both himself and his folk songs accessible to many. We have this powerful melody after him. An echo of a hymn melody after Ragnar Vigdal from Luster, a good friend of Ingvar, can also be heard here.

Og du som rundt gullkalven danser i ring
på jorda blant alle de falne
Du sanseløst streifer, men se deg omkring
Før stormer fortærer oss alle

Vokt deg for dårenes søvndrukne skål
Som tømmes av flere og flere
Du ligger så nummen, i skrik og i skrål
Og lar ei fornuften regjere

Og du som så villig for ormene sår,
Du sår all din rikdom forgjeves;
mot graven de ormene nådeløst trår
når jorda sitt lån skal gjenkreves

Vit at vi alle som en blir til mold
Om rikdom er alt som begjæres
din høst blir som ørkenen fruktløs og gold
og stien du går på fortæres

10. Nå skrider dagen under
Mel: Trad
Tekst: Sudan Dudan
Arr: Sudan Dudan

Hymn melody after Torstein Høverstad from Vang. Much used as a funeral hymn.

Nå skrider dagen under
Og natta veller ut
Den trøtte verden blunder
I ly av fjell og nut
Om jeg deg kunne bevare
Gå med i drømmen inn
Og verdens nød og fare
Kunne stanse ved din grind

Når mørket jorda blinder
Og endt er dagens kav
Og nattas kalde vinder
Gir storm på verdens hav
Ved hvert et trinn her nede
Lys for meg, hjelp meg inn
Å gi meg av din glede
Før mørket gjør meg blind