Foredrag 4. Musikkliv i Eiker 1850-1950

Eiker byr på en sjelden notesamling etter Anders O. Liverud, datert 1828. Europeiske musikk- og danseformer, såkalt gammaldans, utkonkurrerer etter hvert de gamle formene, og enrader- og toraderspill avløser fela.

Den tidlige industrialiseringen fører til framveksten av en arbeiderkultur med sine musikktradisjoner. Vestfossen hornmusikk hadde 12 mann på messinginstrumenter og trommer.

Hornmusikken får samme funksjon i Eiker som spelemannslag finn i andre tradisjonsområder. 

Video fra tidligere arrangement finner du her:

http://www.esl.no/video/mf_1600.mp4
http://www.esl.no/video/mf_1700.mp4
http://www.esl.no/video/mf_1800.mp4

Arrangør: Eiker spelemannslag