Hjem > Verktøykasse > Arrangør > Artikkel

RÅDGIVING

Vil gjøre arrangørhverdagen enklere

Arrangøransvarlig i FolkOrg, Eivind Kaasin.

Arrangøransvarlig i FolkOrg, Eivind Kaasin. Foto: Knut Aastad Bråten

- Å arrangere konserter kan være fantastisk gøy, men er samtidig utfordrende på mange områder. Derfor har vi nå startet med rådgiving og oppfølging av folkemusikkarrangørene, og gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å kartlegge behova på feltet, sier Eivind Kaasin som er ansvarlig for arrangørarbeidet i FolkOrg som nå er tatt opp igjen.

Etter at turnénettverket Den Norske Folkemusikkscena blei lagt om i slutten av 2010, er det ikke tatt tak i arbeidet med arrangørene fra FolkOrg sin side. Dette blir det en endring på nå. Eivind Kaasin, som har bakgrunn fra blant annet Havresekken, Bøgrend Autofest og Kroa i Bø, er nå ansvarlig for å følge opp arrangørene.

 - Nå er vi endelig kommet i gang. Vi har nå gått ut med tilbud om rådgivning i søknadsskriving, og andre praktiske spørsmål som angår arrangørhverdagen. Det kan være alt frå konkrete spørsmål om budsjett, støtteordninger, sosiale medier, eller til de som har behov for å drøfte søknader eller drifta av scenen og, sier Kaasin.

  - Å arrangere folkemusikk-konserter i Norge handler i stor grad om frivillig, dugnadsbasert jobbing. De aller fleste bruker store deler av fritida si på å gjøre dette. Derfor er det viktig å vite at man kan slå på tråden, eller sende en e-post for få noen råd om man trenger det. Jeg håper derfor at arrangørene tar kontakt med oss.

- Vi hadde et lite arrangørkurs under Folkelarm i år, og det ble tydelig at behovet for å utveksle erfaringer, kunnskap og ideer er stort. Vi håper derfor at vi, i samarbeid med de ulike scenene, festivalene, kompetansesenter og andre organisasjoner kan skape flere møteplasser og treffpunkt for folkemusikkarrangører i tida framover.

For å finne mer ut av tilstanden og behova skal FolkOrg nå kartlegge konsertarrangørene på folkemusikkfeltet, og har nå gått ut med en spørreundersøkelse til de arrangørene som presenterer folkemusikk på jevnlig basis.

- Vi håper flest mulig sender inn svar på denne spørreundersøkelsen. På den måten får vi en bedre oversikt over aktiviteten, økonomien og utfordringene for de ulike arrangørene. På bakgrunn av det kan vi sette i gang nødvendige tiltak som kursing og andre oppfølgingstiltak.


Endelig mulighet for å søke om enkeltarrangement

I forbindelse med statsbudsjettet 2012 ønsker Kulturdepartementet å endre på retningslinjene for arrangørstøtta. Tidligere har det vært et krav til søkerne om å ha et helårig tilbud, med en arrangementsfrekvens deretter. Fra og med 2012 åpnes det opp for å kunne søke om støtte til enkeltkonserter fra arrangørstøtta.

- Enkelte arrangører har nok opplevd dette kravet i arrangørstøtta som en utfordring. Det er viktig at arrangørene har en arrangementsfrekvens de mener de kan håndtere, og som det er publikumsgrunnlag for. At det fra og med 2012 åpnes opp for å søke om enkeltarrangement er derfor gledelig for enkelte folkemusikkarrangører.


Ønsker å lage håndbok for arrangering av kappleiker

Foreløpig er arbeidet for arrangørene konsentrert inn mot å få en oversikt og oppfølging av konsertarrangørene. Men i handlingsplanen til FolkOrg ligger det planer om utviklingen av en egen kappleikshåndbok. 

- Vi tror det ville vært veldig nyttig å dokumentere og videreformidle den kunnskapen som eksisterer rundt kappleiksarrangører rundt om i landet. En slik håndbok ville også forhåpentligvis kunne inspirere flere lokallag til å arrangere kappleiker.

- Men, på det punktet er vi helt avhengig av de mange erfaringene som ligger ute blant kappleiksarrangører rundt om i Norge, for at det skal bli best mulig. Så vi får forsøke å sette i gang en aldri så liten nasjonal dugnad på nyåret.
Arbeidet med en kappleikshandbok vil komme i gang på nyåret.


Har du lyst til å komme i gang med å arrangere konserter, og ønsker noen tips og råd på veien?
Ta kontakt med Eivind Kaasin  - eivind@folkemusikk.no – 47 30 38 47


Arrangører du konserter med folkemusikk på jevnlig basis?
Da ber vi deg om å delta i spørreundersøkelsen om folkemusikkarrangører i Norge.

> Les mer om spørreundersøkelsen, og finn svarskjema her 


 


| Tips en venn | Skriv ut |