DETTE ER DEI GAMLE NETTSIDENE TIL FOLKORG / FOLKEMUSIKK!

INFORMASJON HER VERT IKKJE OPPDATERT.

DU FINN NYE SIDER TIL FOLKORG HER

DU FINN NYE SIDER TIL FOLKEMUSIKK HER

 

 

 

 

.

Syvers Orkester.

TEVLING

Velkommen tilbake til åpen klasse under Landsfestivalen!

Under Landsfestivalen i sommer blir det gjenhør med åpen klasse. Styret i FolkOrg forklarer her hvorfor de valgte å gjeninnføre denne klassen og utdyper forskjellene mellom gruppespill og åpen klasse.

FolkOrg-Framside

Retningsliner

Retningsliner mot seksuell trakassering og overgrep for FolkOrg si verksemd

Fagutvalet for yrkesutøvarar etterlyste i 2012 retningsliner mot seksuell trakassering og overgrep for FolkOrg si verksemd. Dei skulle gjelde både for opplæringsverksemd i laga, kurs, arrangement og festivalar. Det vart deretter utarbeida retningsliner som vart godkjent på årsmøtet i FolkOrg 2013. Retningslinene er tilpassa Folkorg si verksemd med utgangspunkt i Idrettens retningsliner.

SONY DSC

STATSBUDSJETTET 2014

Flertall for støtte til folkemusikksentrene

Det har lenge vært usikkerhet om tilskuddene til Folkemusikksenter Nord og Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans for 2014. I budsjettforhandlingene i familie- og kulturkomiteen på Stortinget tirsdag, innstilte flertallet i komiteen på finansiering av sentrene.
Daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes.

KOMMENTAR

Inviterer til en breiere satsing

- Folkemusikken og -dansen har fått et løft de siste åtte årene, men vi er ikke i mål, mener daglig leder i FolkOrg Linda Dyrnes. Nå inviterer FolkOrg hele feltet, og den nye regjeringen til en breiere satsing de neste åra. 

Bjørn Sletten, påtroppande redaktør i bladet Folkemusikk.

INTERVJU

Ny redaktør i bladet Folkemusikk

- Folkemusikken er full av gode historier, og dei vil eg få fram, seier påtroppande redaktør i bladet Folkemusikk Bjørn Sletten (32). Han vil at bladet skal vere meir tilstades der folk ferdast.

FolkOrg-Framside

Voksenopplæringsmidler

Ny Rammeplan for voksenopplæring i FolkOrg.

Arbeidet med å skrive en ny rammeplan er nå avslutta og planen godkjent av Musikkens studieforbund.

Knut Aastad Bråten (Foto: Laila Meyrick)

BLADET FOLKEMUSIKK

Knut Aastad Bråten ny redaktør i Syn og Segn

Redaktør for bladet Folkemusikk Knut Aastad Bråten (37) er tilsett som ny redaktør i tidskriftet Syn og Segn. Vikariatet som redaktør i bladet Folkemusikk blir lyst ut i løpet av sommaren.

Tjuvstart: Allereie i år er Landsfestivalvinnaren frå 2012, Ferd (tidl. Aleksandersens) på plass med drivande dansespel under Førdefestivalen.

LANDSFESTIVALEN

Det beste dansespelet ut til festivalpublikum

Førdefestivalen og FolkOrg har inngått avtale for å fremje den gode dansemusikken og få den ut til eit større publikum. Vinnaren av gruppespel på Landsfestivalen i gammaldansmusikk i år får spele på Førdefestivalen neste år.  

Egil_Bakka_440_px

JUBILANT

Heidersmedlem Egil Bakka er 70 år

Folkedansentusiasten, professoren og heidersmedlem Egil Bakka fyller 70 år i dag. Her kan du lese grunngjevinga for utnemninga av heidersmedlemskapet i FolkOrg. 

Utsnitt fra coveret til Meisterspel

GRATULERER!

Hauk Buen er 80 år!

Storspelemannen og heidersmedlemen i FolkOrg fyller 80 år laurdag 11. mai. På den store dagen kjem plateselskapet Sylvartun Folkemusikk ut med jubileumsutgjevinga «Tjugedalaren» med innspelingar av Hauk Buen. 

 

Årets lokallag og Årets folkemusikkarrangør 2013

PRIS

Riksscenen er «Årets folkemusikkarrangør 2013» og Eiker Spelemannslag er «Årets lokallag 2013»

Dei to prisane vart delt under FolkOrg sitt årsmøte på Hamar laurdag kveld.
Vågå - Landsfestivalen -  2013_framside

PRIS

NOMINERT #3: «Årets folkemusikkarrangør» - Vågå spel- og dansarlag

Vågå spel- og dansarlag er eit døme på eit lokallag som òg er ein aktiv arrangør. Folkemusikkpub, dansefestar, og større kappleikar og treff er berre noko av det dei skipar til, og for laget er vertskapsrolla viktig. - Folk må føle seg velkomne og bli godt tekne vare på, meiner Hilde Reitan i laget.
Storm Weather Chanty Choir på Bakkjens Basar i vinter.

PRIS

NOMINERT #2: «Årets folkemusikkarrangør» - Riksscenen

Med sine om lag 100 konsertar, framsyningar og kurs årleg, og med ei lang rekke programkonsept for store og små har Riksscenen i Oslo blitt ei vital og mangfaldig scene for folkemusikk og – dans i Noreg.
Richard Burgess er leiar for Trad Sessions i Fredrikstad.

PRIS

NOMINERT #1: «Årets folkemusikkarrangør» - Trad Session i Fredrikstad

Trad Sessions i Fredrikstad siktar mot den intime stemninga på sine arrangement. – Me ønskjer å minske avstanden mellom scene og publikum, seier primus motor Richard Burgess.
Glade vinnarar i Spelemannslaget Dåm og Drag under Fylkeskappleiken i Møre og Romsdal 2013.

KAPPLEIK

Flott fylkeskappleik i Møre og Romsdal

Med om lag 60 startnummer og ei god blanding av rekruttar, juniorar og seniorar vart det ein vellukka fylkeskappleik i Møre og Romsdal i helga. Her kan du sjå bilete og resultat frå kappleiken.
Instedalens spelemannslag, før dei vart til Naustedalen Spelemannslag.

PRIS

NOMINERT #3: «Årets lokallag» - Naustedalen spelemannslag – bles nytt liv i gamle tradisjonar

Naustedalen spelemannslag er eit lag som ikkje ventar på at andre skal ordne opp. Dei tek tak, og gjer noko med det. Gamle springar-tradisjonar, munnspeltradisjonen og durspeltradisjonen var i ferd med å døy ut. I dag er det nytt liv i dei gamle tradisjonane.
Entusiastar i Eiker Spelemannslag.

PRIS

NOMINERT # 2 - «Årets lokallag»: Eiker Spelemannslag og jakta på den lokale gammaldansmusikken.

Sidan 2011 har dette spelemannslaget vore på jakt etter gamle slåttar frå Nedre Eiker-området. Til slutt fann dei fleire skattar, og til hausten skal dei halde temakonsert med gammaldansmaterialet dei fann.
Hardanger Spelemanslag med mellom anna Anders Kjerland, Knut Hamre og Siri Dyvik. Arkivfoto.

ÅRETS LOKALLAG

NOMINERT #1 - «Årets lokallag»: Hardanger spelemannslag og valsespelet

Valsespelet i Hardanger var nesten heilt ute av bruk, og på veg ut av repertoaret. Det ønskte hardingane å gjere noko med, og i nominasjonen til «Årets lokallag» er det Hardanger spelemannslag sitt arbeid med nettopp valsespel det er lagt vekt på.
Årets Folkemusikkarrangør - 2012 - Columbi Egg. Her ved utdelinga i Bergen hausten 2012.

PRISAR

Her er dei nominerte til «Årets folkemusikkarrangør» og «Årets lokallag»

Dei nominerte til årets folkemusikkarrangør og årets lokallag 2013 er no klare. Tre spelemannslag og tre folkemusikkarrangørar er nominert, og prisane blir delt ut på FolkOrg sitt årsmøte på Hamar 26.-28-april.
Outhouse Allstars under Folkelarm på Riksscenen i 2010.

AKTUELT

- Pilene peker oppover for Riksscenen

NRK Kulturnytt hadde mandag en sak om Riksscenen og besøkstall. Saken fokuserer på lave besøkstall, men unnlater å nevne den positive utviklingen Riksscenen har hatt. - Det tar tid å bygge opp en ny scene og utviklingen går rett vei, sier daglig leder i Folkorg Linda Dyrnes.
Hadia Tajik

Kulturløftet

Kulturdepartementets innspillsmøter vår 2013

Kulturminister Hadia Tajik reiser i disse dager rundt i Norge for å avholde en serie innspillsmøter. Det skjer i forbindelse med arbeidet med det neste Kulturløftet. Kulturbudsjettet er doblet siden 2005, noe som betyr at det er enda viktigere at kulturdepartementet blir møtt med en tydelig stemme fra folkemusikkmiljøet om arbeidet som drives, planene som er underveis og ressursene som trengs for å gjennomføre dem.
Frifond organisasjon logo

Frifond

Frifondmidlene for 2012 er fordelt

Fordelinga av Frifondmidlene (Frifond organisasjon) er nå gjort. FolkOrg hadde kr 318 000 til fordeling i 2012. Vi fikk inn søknadar frå 24 lag, og av disse var 19 godkjente som mottakere av midler fra Frifond organisasjon.
KjellBitustoylFotoMaritSvalastog2

EVALUERING AV FOLKELARM

Folkelarmprisen - eit supplement

Tidlegare redaktør i Spelemannsbladet Kjell Bitustøyl, meiner at Folkelarm-evalueringa er mangelfull i høve historikken bak etableringa av Folkelarmprisen. I denne kommentaren kjem han med meir informasjon om det.
Harv på Folkelarm.

Evaluering av Folkelarm

Fortsatt behov for Folkelarm

Det kommer fram av en uavhengig evaluering av bransjetreffet Folkelarm gjort i 2012 på oppdrag fra eieren Folkorg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Rapporten er tema for et seminar på Riksscenen mandag 7.januar.

Foto: Provinsen

Markering på Riksscenen

Ny visuell profil for FolkOrg

Torsdag kveld var det markering for at den nye visuelle profilen til FolkOrg no er på plass. Det er designbyrået Provinsen i Fredrikstad som har hatt ansvaret for omlegginga. Her kan du sjå nokre bilete frå den godt besøkte samankomsten på Riksscenen.