Lokallaga våre

Setesdal Spelemannslag

Sæbyggjan.

Sæbyggjan. Foto: Setesdal Spelemannslag

I serien våre lokallag har vi denne gangen satt søkelyset på Setesdal Spelemannslag. Setesdal Spelemannslag er et lag med lange og rike tradisjoner, og laget har fostret opp noen av de største folkemusikerne vi har i dag. Folkemusikk.no har snakket med leder i laget, Astri Rysstad, om blant annet utfordringer knyttet til rekruttering.

Setesdal spelemannslag ble stifta i 1930, og har i følge Astri Rysstad vært aktivt hele tiden siden: Medlemstallet har variert, og det har nok vært nok dype daler opp igjennom tida, men laget har aldri ligget brakk. Laget har i dag rundt 60 medlemmer.

Den siste tiden har laget hatt en oppsving i medlemstallet, og selv om Rysstad ser rekruttering som en av lagets største og viktigste utfordringer i tiden framover, er det ting som tyder på at laget er på rett vei.

Vi har en gjeng ungdommer, som kaller seg Sæbyggjan og som er aktive i og rundt spelemannslaget. Her er blant annet landskappleikvinnerne Tor Hoslemo og Sigrid Kjetilsdotter Jore med, sammen med 10 – 12 andre talentfulle kvedere, dansere og spelemenn. De hadde et fantastisk program på Setesdalskappleiken i 2012, med både spel, kveding, dans og sogefortelling! Sæbyggjan starta opp for et par år siden, da noen utflytta studenter fant ut at de ville lage litt liv i spelemannslaget hjemme. Se Knut Utlers bilder fra konserten med Sæbyggjan her.

Det er rundt 3500 innbyggere i Setesdal, og i konkurranse med fotball, korps, kor og andre aktiviteter er en gruppe som Sæbyggjan en liten seier for folkemusikktradisjonen. Rysstad forteller videre at det meste av rekrutteringstiltak foregår gjennom kulturskolen.

- Vi tilbyr dyktige instruktører gjennom kulturskolen – blant annet har vi nå annonsert med Tor Hoslemo som lærer på hardingfele.

Hoslemo er for tiden aktuell med gruppa Fjellfolk, som nylig gikk videre til finalen i Melodi Grand Prix.

- Ja, vi håper jo på en Melodi Grand Prix-effekt for rekrutteringa her i Setesdal nå, sier Rysstad med et smil.

Setesdal har noen av de fremste folkemusikkutøverne i landet i sitt lag. Vi kan nevne Hallvard T. Bjørgum, Kirsten Bråten Berg, Daniel Sanden-Warg, Gunnar Stubseid, Birgit Rike Lund, Bjørgulv Straume, Sigurd Brokke og Vidar Lande, og det finnes mange flere. - Disse både er og har vært utrolig viktige for laget, gjennom opplæring og kursing og som ambassadører for Setesdalstradisjonen.

Sjarmtroll på Setesdalkappleiken, 2012.

Den siste tida har Unesco og immateriell kulturarv stått på agendaen for laget, og spelemannslaget, med Gunnar Stubseid i spissen, har jobbet fram en søknad som sendes kulturrådet i disse dager. Det er mange som har vore involvert i dette, og det har vært jobba hardt og intensivt et par måneders tid. Målet er å få Setesdalstradisjonene på Unesco sin liste over verneverdige kulturformer.
 
 
 
Spelemannslaget arrangerer også kappleiker, konserter, og "jolepub" hvert år. - Vi prøver å variere arrangementssted, men vi legger mesteparten av arrangementene til Rysstad. Her har vi en gjeng dyktige frivillige som er med å på gjøre det enkelt å lage gode arrangement.

For våren er et høydepunktene en konsert med Kirsten og Sigrid Bråten Berg. Mor og datter, og to fantastiske kvedere på samme scene. Det gleder vi oss til!

Er det kappleiker, julepub og konserter som gir penger til drift av laget? 
Nei, vi kan vel ikke si det. Vi har et lite publikumsgrunnlag – bare 3500 bosatte i hele Setesdal - og selv om for eksempel Setesdalskappleiken tiltrekker en stor andel tilreisende, har arrangementet gått i null de siste årene. Vi er heldige og får godt med kulturmidler i fra kommunen. I tillegg får vi noe fra fylket, og vi søker støtte hos kulturrådet og Rådet for folkemusikk, når vi har arrangementer og prosjekter gående.

Setesdalskappleiken 2013 arrangeres 2.-3. august på Rysstad, og Sudan Dudan og Per Anders Buen Garnås er blant de som kommer dit.

Her finner du hjemmesidene til Setesdalfolk, der blant annet Setesdal Spelemannslag legger ut informasjon.

 


 


(1) | Tips en venn | Skriv ut |