Hjem > Artikkel

lokallaga våre

Kongsberg spel og dansarlag

Kongsberg spel og dansarlag juniorer

28.februar 2013 fyller Kongsberg spel og dansarlag 70 år. Vi gratulerer jubilanten og presenterer laget her, som en del av serien "Lokallaga våre". Laget jobber tett med kulturskolen i Kongsberg, og har gjennom fellesturer i inn- og utland, samt årlige arrangementer, jobbet for å skape et godt miljø i laget.

Kongsberg har historisk sett vært et knutepunkt for folkemusikken - da spesielt gjennom Kongsberg Marken, som er blitt arrangert siden 1627. Kongsberg Marken er fortsatt et stort arrangement, som samler rundt 25.000 mennesker hvert år. Det er fokus på salgsboder med tradisjonelle håndverksartikler, tivoli, mat og drikke, men folkemusikken og folkedansen har fortsatt en sentral plass i ”markensuka”.

Det het før i tiden at ingen ble god spelemann før han hadde gjort det bra på Kongsbergmarken- så her var de alle sammen - fra Myllargutten og opp i gjennom år og generasjoner med dyktige spelemenn. Spel og Dansarlaget tok opp denne tråden midt på 50-tallet og har arrangert Markenskappleik med konsert siden, forteller Ole Refsdal i Kongsberg spel og dansarlag.

Markenskappleiken arrangeres 1. – 2. mars, og er Kongsberg spel og dansarlag sitt største årlige arrangement. Dette er en stor kappleik, med mange deltagere og høyt nivå.

Kongsberg spel og dansarlag har i dag omtrent 100 medlemmer. I følge Refsdal er det mellom 30 og 40 som møter på øvinger hver uke, og hovedandelen av disse er dansere. Kongsberg har hatt mange store spelemenn og dansere opp gjennom tidene og to har fått kongens gull for sin innsats: Hauk Buen og Hellik Dokka.

På våre vanlige øvinger er vi opp mot 30 dansere, pluss en gruppe som spiller hardingfele, en annen gruppe på eldre folkemusikkinstrument, (langeleik, kraviklyre, munnharpe og fløyte) og en gruppe kvedere. Vi har bl.a. medlemmer fra andre lag i distriktet som kommer til Kongsberg for å være med oss på øvingene hvor vi har et meget hyggelig miljø.

Nettopp det gode miljøet, er noe som settes høyt i Kongsberg. I tillegg til årlige besøk på landskappleiken, reiser laget annethvert år på fellesturer utenlands for å besøke ulike festivaler. Denne sommeren planlegges det tur til Irland. Nylig avviklet de den årlige ”Rakafiskfesten”. Dette er ”festen vår”, og den er veldig populær, sier Ole Refsdal.

Som mange andre lag har Kongsberg spel og dansarlag, rekruttering høyt på agendaen. Medlemstallet har vært stabilt de siste årene, men vi skulle selvfølgelig gjerne hatt bedre rekruttering og vi gjør det vi kan for å få inn nye medlemmer, sier Refsdal.

Vi har et utrolig bra samarbeid med Kulturskolen på Kongsberg! De har mer enn 30 barn som driver med sang og spill, og vårt lag har 3 til 4 medlemmer som bidrar med undervisning i folkemusikk der. Vi låner også ut instrumenter, og har felles arrangementer. En del av elevene på kulturskolen er med oss på øvinger og arrangement i lagets regi. For å nå de voksne arrangerer vi stadig forskjellige kurs for nybegynnere, og vi prøver å være så mye synlig som mulig i bybildet og i mediene.

- er det felt som FolkOrg jobber med som dere er spesielt opptatt av ? Evt utfordringer for laget som dere gjerne vil at FolkOrg skal fokusere på?

Det er to områder hvor vi hadde sett at FolkOrg kunne bidra enda mer - det er utdanning av instruktører og kappleiksdommere og da spesielt instruktører og dommere med kunnskap om lokale tradisjoner. Gode instruktører er naturligvis viktig i rekrutteringssammenheng, og det er mange flinke utøvere som ikke tørr å instruere uten noen ordentlig instruktøropplæring. Likeledes er det å skaffe gode dommere til kappleiken alltid en utfordring.

Kongsberg spel og dansarlag 70 årsjubileum, 28. februar 2013

- hvordan blir feiringen av 70-årsjubileet?

Vi har ikke planlagt noen storslått feiring men vi vil I første rekke markere gjennom året at vi er 70 år. Det blir allikevel en markering den 28 februar med diverse innslag. Når vi blir 75, får vi støtte fra kommunen, og vil lage en større feiring når den tid kommer, avslutter Ole Refsdal.


 


| Tips en venn | Skriv ut |